Regels bij plaatsen schutting

Regels bij plaatsen schutting

Veel huiseigenaren bakenen hun terrein het liefst af met een schutting. Maar zomaar even een schutting plaatsen, dat gaat niet op. Omdat schuttingen en andere terreinafbakeningen vaak tot burenruzies leiden, zijn er verschillende regels opgesteld en vastgelegd in de Woonwet. Wilt u een schutting plaatsen? Zorg dan dat u deze regels kent!

Houd rekening met de buren

Wanneer u van plan bent om een schutting te plaatsen is het verstandig om altijd eerst met uw buren te overleggen. Vinden zij het een goed plan? Zij zullen er immers ook tegenaan moeten kijken. Het zou kunnen dat ze het liever niet hebben, omdat het bijvoorbeeld de zon uit hun tuin wegneemt. Maar het kan ook dat ze het een prima vinden, zodat jullie zelfs de kosten kunnen delen. Zorg er altijd voor dat de buren de schutting die u wilt plaatsen mooi vinden. Met goed overleg kunt u veel problemen voorkomen.

Hoe zit het met de erfgrens?

Elke huiseigenaar hecht veel waarde aan zijn stukje grond. Het is daarom belangrijk dat u uw schutting op de juiste plek zet en de erfgrens respecteert. De burenruzies over verkeerd geplaatste schuttingen zijn talrijk. Weet u niet waar de erfgrens ligt, dan kunt u het Kadaster inschakelen om de erfgrens exact te bepalen. Overschrijdt u met uw schutting toch de erfgrens en stappen uw buren naar de rechter, dan zult u altijd aan het kortste eind trekken en uw schutting moeten verplaatsen.

Regels rondom de erfgrens

Hoe dicht mag mijn schutting tegen de erfgrens staan? Uw schutting mag direct tegen de erfgrens aangezet worden. Uw schutting mag dan twee meter hoog zijn. Deze regel geldt alleen wanneer de erfgrens niet langs een openbare weg of openbaar groen ligt. In dat geval moet uw schutting meestal een meter voor de erfgrens staan. Let op: de regels kunnen per gemeente verschillen. Het advies is dan ook om dit altijd even bij uw gemeente na te vragen.

Woonwet en beplanting erfgrens

Misschien wilt u liever geen houten schutting of muur plaatsen als afbakening van uw terrein, maar plant u liever groen. Wat zijn dan de regels? Wilt u bijvoorbeeld een haag laten groeien, dan dient deze altijd 50 cm van de erfgrens af te staan, voor bomen geldt een afstand van 2 m. Deze regels zijn in het leven geroepen door de Woonwet om problemen met overhangende takken zo veel mogelijk te voorkomen.

Offerte schutting aanvragen